Doğa ve Çevre Projeleri

ZONGULDAK İLİ VE ÇEVRE İLÇELERİNDE YER ALAN DOĞAL MİLLİ PARK, TABİAT ANITI VE TABİAT PARKLARINA AİT FOTOĞRAF SERGİSİ

Projenin Amacı: Zonguldak ili ve çevre ilçelerinde yer alan milli parklar, tabiat anıtları ve tabiat parkların halk tarafından tanınabilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Meltem ATABAY

Devamı...

YEŞİL YARINLAR İÇİN GELECEĞE UMUT DİK

Projenin Amacı: Toplumu fidan dikimine özendirmek ve ağaçların, çevrenin korunması konusunda bir farkındalık yaratmak. Yaşadığımız çevreye bir fidanda biz dikerek katkıda bulunmak.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mine KIR

Devamı...

DOĞANIN SAHNESİ

Projenin Amacı: Çocukların çevreye olan duyarlılığını ve tiyatroya olan ilgisini arttırmak.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.  Betül DEMİRDÖĞEN

Devamı...

ÇEVRE DÜZENLEME VE GERİ DÖNÜŞÜM

Projenin Amacı: Çevre düzenlemesi konusunda öğrencileri bilinçlendirmek. Geri dönüşüm bilinci oluşturarak evsel atıkların değerlendirilmesini sağlamak.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN

Devamı...

ÇEVRE KONULU BİLGİ YARIŞMASI

Projenin Amacı: Toplumda bireyden başlayarak çevre kirliliğinin önüne geçmek. Toplumda farkındalık uyandırmayı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma bilinci oluşturmak

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN

Devamı...

ATIK YAĞ ÇÖP DEĞİLDİR

Projenin Amacı: Toplumumuzu atık yağın doğaya verdiği zararlar konusunda bilinçlendirerek su kaynaklarımızın korunması, çevreye verilen zararın önüne geçilmesi, denizdeki, topraktaki ve havadaki canlıların daha uzun yaşaması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması amaçlanmaktadır.

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Seda TIĞLI AYDIN

Devamı...

GELECEGİNİ RENKLENDİR

Projenin Amacı: Şekil ve desenlerle süslenecek okul duvarının okulda eğitim görmekte olan 3-6 yaş grubu öğrencilerin görsel gelişimine katkıda bulunmak.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

ANASIR ÇEVRE BÜLTENİ

Projenin Amacı: Çevre kirliliğini asgari düzeye indirmek, insanların içindeki yaşadıkları dünyaya karşı sorumlulukları olduğunun farkına varmalarını ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini sağlamak ve evrensel değerlerimizi zenginleştirmek için yeni bakış açısı ve farkındalık yaratmak.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

GELECEĞİNİ BEZ TORBANDA TAŞI

Projenin Amacı: Poşet torba kullanımını en aza indirmek, poşet torba kullanımının zararlarını anlatarak halkı bilinçlendirmek, bez torba kullanımını hayatın her alanında yaygınlaştırmak ve doğaya zarar veren plastik torba kullanma alışkanlığını değiştirmek.

Proje Danışmanı:Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

TİYATRO İLE ÇEVRE BİLİNCİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

Projenin Amacı:  “Ağaç yaşken eğilir” atasözünü referans alarak çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek, bilinçlendirirken aynı zamanda dikkat çekmek ve eğlendirmek.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Projenin Amacı: Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümünün sağlanması ve kaynağında ayrı toplama bilincinin oluşturulması,her atığın çöp olmadığı ve bazı atıkların ekonomik değerinin bulunduğu düşüncesinin yaygınlaştırılması.amaçlandı.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

GERİ DÖNÜŞÜM BENİM DOĞAYA GÜLÜŞÜM

Projenin Amacı: Proje, Türkiye’nin ve dünyanın geleceği olan çocuklarımız için çevre sorunları oluşturmaya başladı. Doğal dengenin korunması ancak çevrenin kirlenmesinin önlenmesi ile sağlanabilir. Bunun için de bilinçli nesiller yetiştirmek önemlidir.  Projede, gelecek nesillere bırakılabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için çevre bilincinin okul öncesi dönemde bulunan çocuklara aşılanması ve kazandırılması amaçlanmıştır. Özellikle geri dönüşümün öneminin kavranması önemlidir.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

MUTLU YARINLAR İÇİN ENERJİNİ BOŞA HARCAMA

Projenin Amacı: Enerji kullanımı hakkında üniversitemizde bilinçlendirme yapılarak %15‘e varan enerji tasarrufu sağlayabilmek amaçlanmıştır.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK

Projenin Amacı: Ülkenin geleceğini ellerinde taşıyacak olan bireylere  'Temiz  Çevre Temiz Gelecek’  sloganı  altında çevre bilincini aşılamak.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

KATI ATIK VE SU İSRAFINI ÖNLEME

Projenin Amacı: Katı atıkların öğrencilere tanıtımı, çeşitleri ve nasıl geri dönüşüme kazandırılacağı ve su israfı ile ilgili bilgilendirme yapmak amaçlandı.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

DÖNÜŞÜM KAYNAĞINDA BAŞLAR, KAYNAK ÇOCUKLARDIR

Projenin Amacı: Daha güzel bir çevrede yaşamak ve yaşanabilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Çocuklara çevreye zarar veren kirleticileri tanıtmak, mümkünse bu kirliliği hiç oluşturmama fikrini aşılamak, mümkün olmadığı durumlarda ise çöpü kaynağında azaltmak, geri dönüştürmek, geri kullanmak gibi alternatif çözümlerle bu sorunu en aza indirgemek amaçlandı.

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

Devamı...

İLK ÇÖZÜM YENİDEN DEĞERLENDİRME

Projenin Amacı: Kullanılabilir durumda olan klasör, dosya, ajanda gibi materyallerin yeniden değerlendirilip kazandırılması amaçlandı.

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Devamı...

KOZLU SAHİL TEMİZLİĞİ

Projenin Amacı: Kozlu Sahili’nin daha güzel hale getirmek için tabiata zarar vermeden temizliğini yapmak amaçlandı.

Proje Danışmanı: Öğr. Gör. Nilüfer ÜNALDI

Devamı...

BİR TOHUM BİR ÖĞRENCİ

Projenin Amacı: İlkokul çağındaki çocuklara ağaç dikimini, bir tohumdan nasıl büyük ağaçların çıkabileceğini öğretmek ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amaçlandı.

Proje Danışmanı: Öğr.Gör. İ.Alper GEDİK

Devamı...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin