SSP Nedir?

Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Nasıl Ortaya Çıktı?

1988 yılında 388 Avrupa üniversitesi rektörü tarafından onaylanmıştır. Bologna Üniversiteler Anayasası’nda (Magna Charta Universitatum);

  • Geleceği kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin belirleyeceği,
  • Çevreye duyarlı kuşakların yetiştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği ve
  • Topluma hizmetin üniversitelerin de bir fonksiyonu olduğu

anlayışına vurgu yapılmış ve bu bağlamda “özerklik”, “öğretim ve araştırma birlikteliği”, “öğretim ve araştırmada özerklik” ve “insancıl anlayış” şeklinde dört temel prensip benimsenmiştir.

  Bologna sürecine uyum bağlamında YÖK, üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Projesi dersinin verilmesini kararlaştırmıştır. Üniversitelerin toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla YÖK, söz konusu dersin tüm üniversitelerde verilmesini uygun bulmaktadır. Bu bakımdan Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Sorumluluk Projesi dersini toplumla bütünleşme bağlamında önemseyerek 2007 yılı itibariyle çeşitli birimlerinde uygulanmasını kararlaştırmıştır. Sosyal Sorumluluk Projesi dersini her öğretim yılı güz ve bahar dönemi itibariyle yaklaşık 2000-2500 arasında öğrencinin aldığı görülmektedir.

   Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi ile hizmet götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç ve Yoksullar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve Göçmenlerdir. Konu olarak kapsama giren konular ise, insan hakları, hayvan hakları ile çevre ve kültürel mirastır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin