Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

 1. Öğrencilerimize, toplumsal sorunlara yönelik gerçekleştirmek istedikleri projeler ve yapmak istedikleri değişiklikler için ortam hazırlamak,
 2. İçinde yaşadıkları toplumun farklı gerçeklerini doğrudan gözlemleme ve öğrenme olanağı yaratmak,
 3. Etkin bir sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak için öğrencilerimize imkân sağlamak,
 4. Dünyayı daha yaşanılası kılmak ve fark yaratmak için onlara yetki vermek,
 5. Bu çalışmalarda kazanacakları vizyon doğrultusunda uzun vadede gönüllü çalışmalarını teşvik etmektir.

Bu sayede;

 • Toplumun değişik gelir, yaş, etnik gruplarından insanlarla tanışıp sorunları üzerinde düşünen ve empati kurabilen,
 • Farklılıklara karşı anlayışlı ve saygılı bir yaklaşım benimseyen,
 • Kendi özelliklerinin bilincinde, iletişim ve organizasyon becerileri güçlü,
 • Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten,
 • Eleştirirken, çözüm önerilerini de birlikte sunabilen,
 • Kendilerine belirli hedefler çizebilen,

Yaşadığı topluma ve çevresine duyarlı nesiller  yetişmesini sağlamaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin