Amacımız

Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü Olarak Amacımız 

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde öğrencilere, gelecekteki meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları organizasyon, takım halinde çalışma, problem çözme becerileri kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilere yaşadıkları toplumu yakından tanıma, toplum içinde var olan problemlerin tespiti ve bu problemlere çözüm bulma gibi fırsatlar tanıyarak öğrencilerin toplumsal olaylara kaşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayabilecek fırsatlar sunar.

Öğrenciler ders kapsamında proje tabanlı tecrübeler yoluyla akademik ve mesleğe dair becerilerini geliştirir ve içerisinde yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarını gidermek için çalışırlar. Bu süreç öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde düzenlenen aktivitelere gönüllü katılımını esas alarak, öğrencilerin projeler boyunca elde ettikleri kazanımları sürekli gözden geçirerek kişisel değerlendirme yapmaları sürecin verimliliği ve etkililiği açısından önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin